Lid worden?

Inspirerende bijeenkomsten in goed gezelschap

Jaarlijks organiseert de Business Club Gelderland Gastvrij 4 interessante en inspirerende bijeenkomsten, afwisselend in één van de vier regio’s van Gelderland. Met sprekers als Jan van Hooff, Ruud Veltenaar en Harm Edens, spreken we over thema’s als ‘Hoe gastvrij zijn we eigenlijk?’ of over ‘de toekomst van de gastvrijheidssector’.

Alle bijeenkomsten worden georganiseerd inclusief catering. Dit betekent dat u niet hoeft bij te betalen voor drankjes. Aansluitend aan elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk diner of uitgebreide borrel georganiseerd, die bij het lidmaatschap is inbegrepen. Meer weten over het jaarprogramma, kijk op onze website: www.gelderlandgastvrij.biz.

Onze website heeft, naast informatie over bijeenkomsten, ook een besloten leden-sectie. In deze leden-sectie worden alle gegevens van de afzonderlijke leden bijgehouden. Deze leden-sectie geeft u inzicht in, wie de andere leden zijn, wat hun functie is en in welke netwerken ze actief zijn. Naast dit besloten netwerk hebben we ook een open LinkedIN-groep. Deze is vrij toegankelijk en toont het laatste nieuws van de Business Club en van de leden. Klik HIER voor de LinkedIN-groep Business Club Gelderland Gastvrij.

De investering in uw netwerk

Als leidinggevende in de toeristische en/of recreatieve gastvrijheidssector kunt u lid worden van de Business Club Gelderland Gastvrij. Uw persoonlijke lidmaatschap kost slechts € 390,- per jaar.

U kunt ook als bedrijf lid worden van de Business Club Gelderland Gastvrij. Op basis van het corporate-lidmaatschap, à € 990,- per jaar, is het ook toegestaan om ook andere personen af te vaardigen, mits ze voldoen aan de kwalificaties ‘leidinggevend in de toeristische en/of recreatieve gastvrijheidssector’. In totaal mogen per corporate-lidmaatschap 3 personen naar een bijeenkomst worden afgevaardigd.

Introducees zijn welkom

Om interessante bijeenkomsten te organiseren, is het van belang dat er ook nieuwe mensen bij de club komen. Als lid van de Business Club is het toegestaan om bij iedere bijeenkomst introducees mee te nemen.

Introducées mogen één bijeenkomst bijwonen voor slechts € 30,-.

Wanneer een introducee lid wordt, dan wordt dit bedrag verrekent met de contributie van het betreffende lid. Introducees dienen vooraf te worden aangemeld bij de secretaris. Uiteraard dienen de introducees aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de leden, namelijk ‘leidinggevend in de toeristische en/of recreatieve gastvrijheidssector’.

Ook lid worden

van de Business Club Gelderland Gastvrij?

© Copyright - Businessclub Gelderland Gastvrij