Inspirerende bijeenkomst bij Radio Kootwijk

Op 13 juni 2017 vond er een boeiende discussie plaats tussen Rianne Roeters, gebiedsmanager Veluwe en Achterhoek van Staatsbosbeheer en ondernemer Erik Kroon ondermeer eigenaar van SOS Events en de Veluwespecialist. Centraal thema van deze middag: Gastvrijheid en grondeigenaren. Aan de hand van stellingen ontstond een levendig gesprek. Zo leidde de opvatting “Grondeigenaren in Gelderland zitten helemaal niet te wachten op meer bezoekers en activiteiten” op verrassende reacties. Rianne Roeters van Staatsbosbeheer reageerde genuanceerd; ‘wij zijn voor zonering maar tegelijkertijd zeggen wij ook daar waar dingen(lees: activiteiten) mogen willen wij dat wel degelijk stimuleren’.

Op de stelling “Grondeigenaren werken onderling niet of nauwelijks samen waardoor er een versnipperd beleid is ten aanzien van recreatie en toerisme” reageerde Erik Kroon instemmend. ‘Ik krijg er soms een punthoofd van over hoe verschillend gedacht en gehandeld wordt door terreinbeheerders waar het gaat om evenementen in de natuur’

Cultuur omslag

Aanwezige ondernemers merkten op dat partijen als Geldersch Landschap & Kasteelen maar ook Staatsbosbeheer meer ‘marktgericht’ bezig zijn, natuurlijk staat het behoud van natuur voorop maar tegelijkertijd wordt ook gezocht naar samenwerking met diverse marktpartijen zoals evenementen organisatoren; iets wat twintig jaar geleden nog ondenkbaar was.

Na afloop van de discussie was er een ‘lentebuffet’ met streekprodukten. Tot slot volgde een rondleiding door zendgebouw A(in de volksmond de kathedraal genoemd), onderdeel van Radio Kootwijk, het voormalig zenderpark op de Veluwe dat in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië.

De 35 aanwezigen waren unaniem enthousiast over wederom een zinvolle bijeenkomst.