Informeel & prikkelend netwerken, op inspirerende plekken & bedrijven. In goed gezelschap en altijd met heerlijk eten & drinken

Business Club Gelderland Gastvrij heeft als doelstelling het ontwikkelen, bevorderen, stimuleren van vriendschap, samenwerking, onderling begrip tussen personen welke werkzaam zijn in de toeristische- recreatieve gastvrijheidssector in Gelderland.

Ook het bevorderen van en het meewerken aan de beroepsontwikkeling van een ieder werkzaam in de gastvrijheidssector.
Jaarlijks organiseert Business Club Gelderland Gastvrij tenminste vier inspirerende bijeenkomsten met actuele thema’s.
Per toerbeurt vindt een bijeenkomst plaats in een Gelderse regio: De Veluwe, Achterhoek, Rivierenland of stadsregio Arnhem/Nijmegen.

Voor de statuten klik hier.

Business Club Gelderland Gastvrij is een onafhankelijke, non-profit organisatie, met een onbezoldigd bestuur,
gevormd door Theo de Bruin (voorzitter), Linda de Kleijne (secretaris), Astrid Donders (Penningmeester) & Martin Bes (bestuurslid).

Kom in contact